Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Да подготвим учениците за втори клас

Важно при покупката на тетрадки и материали за учебната година

23.08.2013 15:28
При покупката на тетрадките (с тесни и широки редове или с малки квадратчета) се уверете, че те имат фабрично разчертано поле. Закупуването на тетрадки с готово начертано поле ще улесни Вас и децата Ви. До края на първи срок ще се пише на тесни и широки редове. Преминаването на широки редове ще...

Български език и литература

23.08.2013 15:30
Български език и литература (БЕЛ) – общо 7 часа седмично, от тях: А) български език (БЕ) – 2 часа седмично; Б) литература (четене) – 3 часа седмично В) формиране на комуникативно-речеви умения (ФКРУ) -1,5 часа седмично; Г) извънкласно четене (ИЧ)- 0,5 часа седмично ( редуват се по следния начин): -...

Математика

23.08.2013 15:31
Математика – 3.5 часа седмично, разпределени примерно: първи срок – 4 часа седмично, втори срок – 3 часа седмично. Математика –ЗИП – 1 час седмично За Математика и Математика -ЗИП ще  продължим да ползваме тетрадки малки квадратчета*. Необходими...

Английски език

23.08.2013 15:32
Английски език (АЕ)  – 2 часа седмично. Ще се използват тетрадки с тесни и широки редове. Необходими са: -          1 тетрадка за работа в клас по английски език; -          2 тетрадки за домашна работа...

Околен свят

23.08.2013 15:33
Околен свят (ОС) – 1 час седмично Ще се използва една тетрадка с тесни и широки редове. -          1 тетрадка за работа в клас по околен свят.

Другите учебни предмети

23.08.2013 15:36
Час на класа (ЧК) – 1 час седмично. Ще се използва една тетрадка с тесни и широки редове. -          1 тетрадка за часа на класа (да не се уточнява „работа в клас“) Музика – 2 часа седмично. (Дали ще се ползва нотна или учебна тетрадка по музика ще...