Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Български език и литература

23.08.2013 15:30

Български език и литература (БЕЛ) – общо 7 часа седмично, от тях:

А) български език (БЕ) – 2 часа седмично;

Б) литература (четене) – 3 часа седмично

В) формиране на комуникативно-речеви умения (ФКРУ) -1,5 часа седмично;

Г) извънкласно четене (ИЧ)- 0,5 часа седмично ( редуват се по следния начин):

- нечетна седмица – 2 часа за формиране на комуникативно-речеви умения;

- четна седмица – 1 час за формиране на комуникативно-речеви умения и 1 час за извънкласно четене.

Български език и литература – Задължително Избираема Подготовка (БЕЛ-ЗИП) – 1 час седмично.

За БЕЛ и БЕЛ-ЗИП ще  продължим да ползваме тетрадки с тесни и широки редове*. Необходими са:

-          1 тетрадка за работа в клас по български език;

-          1 тетрадка за работа в клас по литература;

-          1 тетрадка за работа в клас по БЕЛ-ЗИП;

-          2 тетрадки за домашна работа по български език;

-          1 тетрадка за ФКРУ;

-          1 тетрадка за контролни работи;

-          1 тетрадка за упражнение и диктовки (Може да се използва неизписана докрай стара тетрадка. Тази тетрадка ще бъде вкъщи и ще се носи в училище само при поискване от учителя)