Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Часовете по БЕЛ

18.09.2013 20:14
Как ще редуваме часовете по БЕЛ: 
Понеделник: литература; бълг. език;
Вторник: литература;
Сряда: литература, български език;
Четвъртък: Формиране на комуникативно-
речевите умения (ФКРУ) - 2 часа (през седмица)
или
ФКРУ, Извънкласно четене (през седмица) 
Относно утре - (19.09) - тъй като в понеделник загубихме часа по български език а те и без това са малко, планирах за тази седмица - час по български език и час по ФКРУ.
За часа по ФКРУ използваме учебника по български език и учебна тетрадка по български език № 3. За утре обаче няма нужда от тетрадка 3, ще работим в тетрадката за работа в клас по български език.
Моля, проверете дали детето ви има всички необходими тетрадки. Днес доста деца нямаха тетрадки за работа в клас.
Важно! Сборника по математика да не се носи в училище, освен от децата, които ходят на занималня.