Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Домашната работа по български език

16.05.2014 20:40

Тетрадките за работа в клас по български език на децата, които си отиват на обед останаха в мен, затова публикувам домашната работа за понеделник:
От сборник ТУД на стр. 118, упр. 5 и 7.

Листовете, които днес раздадох със задачи по математика са домашна работа по Математика - ЗИП, но трябва да се донесат още в понеделник, а листовете със съчинение по дадено начало са домашна работа по БЕЛ - ЗИП и трябва да се донесат до сряда.