Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Математика

23.08.2013 15:31

Математика – 3.5 часа седмично, разпределени примерно: първи срок – 4 часа седмично, втори срок – 3 часа седмично.

Математика –ЗИП – 1 час седмично

За Математика и Математика -ЗИП ще  продължим да ползваме тетрадки малки квадратчета*. Необходими са:

-          1 тетрадка за работа в клас по Математика;

-          1 тетрадка за работа в клас по Математика -ЗИП;

-          2 тетрадки за домашна работа по Математика;

-          1 тетрадка за контролни работи;

-          1 тетрадка за упражнение (Може да се използва неизписана докрай стара тетрадка. Тази тетрадка ще бъде вкъщи и ще се носи в училище само при поискване от учителя)