Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Необходими тетрадки по учебните предмети в трети клас

03.09.2014 01:07

През учебната година ще се работи в тетрадки с малки квадратчета по математика а по другите предмети - с тетрадки с широки редове.

БЕЛ

Български език

- тетрадка за работа в клас;
- 2 тетрадки за домашна работа;
- тетрадка за диктовки

Литература

-тетрадка за работа в клас (в нея ще пишем и в часовете по извънкласно четене)

ФКРУ

- тетрадка за работа в клас

БЕЛ - ЗИП

- тетрадка за работа в клас

Английски език

- тетрадка за работа в клас;
- 2 тетрадки за домашна работа;
- речник (продължаваме в речника от II клас)


Човекът и обществото

- тетрадка за работа в клас


Човекът и природата

- тетрадка за работа в клас


Час на класа

- тетрадка за работа в клас

Математика

- тетрадка за работа в клас;
- 2 тетрадки за домашна работа

Математика - ЗИП

- тетрадка за работа в клас