Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Няколко съобщения

08.04.2014 12:42

На 9 април от 17.30 в ЧОУ "Елин Пелин" ще се проведе състезание по математика. Такса - 15 лв.


На 12 април от 10 до 12 часа в сградата на Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня”ще се проведе математическото състезание "Великденски елипсоид". Такса - 10 лв.
https://smbsz.free.bg/


Facebook група "Истината за Стара Загора" е обявила конкурс за рисунка "Моят град" . Срок за представяне на творбата - от 8 до 20 април. (тази информация ни бе съобщена вчера на съвещанието. Когато разбера нещо повече, ще го публикувам. Засега, ако има рисунки нека да се донесат в училище. Ще ги събирам аз.)


Относно Великденския концерт и базар на 16.04:

Базарът ще се проведе от 17.30 до 18.30 часа, след което започва концерта. За концерта ще се продават билети на цена 6 лв. Събраните средства от билети и продажби от базара ще се вложат в ремонтирането на кабинета по музика и превръщането му в Актова зала на училището.