Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Относно учебниците, които ще връщаме

22.05.2014 19:04

Това са учебниците по:
Български език, Читанка, Математика, Околен свят, Английски език.
В училище трябва да са учебниците по Музика, Изобразително изкуство, Домашен бит и техника.
Учебните тетрадки, приложението по ДБТ и помагалата не се връщат
Моля, проверете състоянието на учебниците и ги изпратете на 28 май (сряда).