Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Резултати от тестовете изходно ниво по български език

18.05.2014 15:36

Тестовете за изходящо ниво по български език са проверени и оценени.
Качвам файл с критериите за оценяване на диктовката и на теста, защото за разлика от тестовете по околен свят, математика и английски език, тук оценяването е малко по-специфично. При критериите за оценка на диктовката приех начина, който се използва при външно оценяване, въпреки че съм резервирана към него.
Резултатите са:
12 - отлични оценки, като 2 са пълни шестици.
9 - много добри оценки;
2 - четворки;
1 - тройка.
Среден успех на класа: 5.33 (ако пресмятаме със десетици и стотни - 5.26)
Предполагам, че искате да погледнете тестовете на децата си. Тъй като те трябва да са на съхранение при мен до поискване, предлагам Ви това да стане в седмицата от 27 до 30 май, когато се очаква да бъдем втора смяна.

Критерии за оценяване на диктовката от тест за изходно ниво 2 клас.pdf (370078)