Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Важно уточнение

17.09.2014 16:55

Часовете по БЕЛ се разпределят така:
Български език - 2 часа седмично
Литература - 3 часа седмично
ФКРУ - 1,5 часа седмично
Извънкласно четене - 0,5 часа седмично
За седмичната програма това означава, че в понеделник и вторник под БЕЛ - 2 часа ще разбираме Бълг. език и Литература (по 1 час);
В сряда ще имаме само 1 час Литература, а в четвъртък ще имаме ФКРУ - 2 часа или ФКРУ -1 час и Извънкласно четене - 1 час.
Утре, четвъртък (18.09) ще имаме 2 часа ФКРУ, следващата седмица - 25.09 ще има 1 час ФКРУ и 1 час Извънкласно четене. Така ще ги редуваме до края на срока.(Точно както във втори клас)