Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

13 - 17 януари

14.01.2014 20:29

Тази седмица по Български език ще работим за род и число на съществителните имена. Като резултат, в края на седмицата учениците трябва да подчертават, изваждат съществителни имена от текст и да им определят род и число.

Пример:

Навън вали пухкав сняг

сняг - същ. име, м.р., ед.ч.

Литература:

Произведенията, които четем ще бъдат с допълнителна задача свързана с преразказ. (устен а ако много се налага - писмен) Това е мярка за подобряване на умението да се преразказва, което очевидно е голям проблем за повечето ученици.

ФКРУ 

Преразказите на приказката "Чичо Пейо" ще бъдат върнати в четвъртък. С изключение на 6 ученика, качеството на работата на учениците не е по-добро от предишните 3 пъти. Надявам се, поправката да започне и да завърши навреме (НАЙ-КЪСНО до сряда, 22.01). В четвъртък, освен един час за поправка на преразказ, имаме и час по Извънкласно четене. Ще работим с помагалото и тетрадката за работа в клас по Извънкласно четене.

Математика

Тази седмица ще работим с таблицата с 5, с 10 и с урока Денонощие. В сряда ще направим контролна работа. В петък ще изпитам устно за изучената таблица за умножение (с 2, 5 и 10)

Околен свят 

Първи урок от новия раздел - Природата около нас. Урокът ще има план, по който трябва да се кажат най-важните неща. Задължително да се прочитат двете страници на урока и да се разказва по плана.

Английски език

Unit 10

Предлози за място, потвърждаване и отричане (кратки отговори) - Yes, I am./No, I'm not. 

                                                                                                    Yes, he is./ No, he isn't.