Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Училището

Името на нашето училище е II Основно училище "Петко Рачов Славейков", Стара Загора. Ето историята на училището ни:

1863 г.

В Стара Загора е открито

първото класно девическо училище.

През 1881г. тo прераства в Областна девическа

гимназия с директор Анастасия Тошева.

По същото време е обявен търг за строеж на

училищна сграда в Стара Загора.

Търгът е спечелен от гръцкия педприемач Михалос.

16.09.1882 г.

Областната девическа гимназия се настанява

тържествено в построената за нея сграда на

ул. „Ген. Столетов” №111.

Сградата се състои от 24 класни стаи на 3 етажа.

17.10.1885 г.

Областната девическа гимназия е преименувана

в Старозагорска девическа гимназия.

1892 г.

Гимназията се преименува в Мариинска

Старозагорска девическа гимназия.

1904/1905 г.

Тук се помещава Държавно девическо

педагогическо училище.

1915 г.

Училището носи името Народна смесена

прогимназия „П. Р. Славейков”

1930/1931 г.

Обособява се Втора народна смесена

прогимназия „П. Р. Славейков”

1933 г.

Помещава се Старозагорска държавна

девическа гимназия.

1934/1935 г.

Гимназията се слива с Мъжка държавна

гимназия „Иван Вазов”

15.09.1936 г.

Отново се преобразува в Девическа гимназия

1937 г.

Държавната девическа гимназия приема

името „Мария-Луиза”

1944/1947 г.

Народна девическа гимназия

1947 г.

Народната девическа гимназия приема

името „Гео Милев”

1949/1950 г.

Обособява се Второ народно

основно училище „П. Р. Славейков”

01.09.1950 г.

Училището  става Базова прогимназия

към Учителски институт

1957/1958 г.

Базовата прогимназия се трансформира

във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков”.

1965 г.

Пристроено е ново крило на североизточната

част на основната сграда на 3 етажа с 9 класни стаи,

2 хранилища и коридори.

На южната стена на новото крило е направено

декоративно пано по мотив от "Изворът на Белоногата".

21.11.1989 г.

Сградата е обявена за архитектурен паметник.