Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

20-24 януари

20.01.2014 22:21

Тази седмица ще работим по следните теми:

Български език 

Съществително собствено и съществително нарицателно име.

Повечето от задачите ще са свързани с разпознаване на същ. имена в текст, изваждането им и определянето на вид, род и число.

Внимание! Съществително собствено име няма да се определя по род и число. Достатъчно е само срещу него да пише - същ. соб. име.

Пример:

Иван играе на двора с приятелите си и котката.

Иван - същ. соб. име

двора - същ. нар. име, м.р., ед. ч.

приятели - същ. нар. име, м.р. мн.ч.

котка - същ. нар. име, ж.р., ед. ч.

Важно!!! - В петък ще направим контролна работа по български език, за да се установи нивото на знания свързани със същ. имена.

Математика

Тази седмица ще работим с денонощие, час и минута. Въвежда се съдружително свойство на умножението, деление и деление с 2.

Целите са:

  1. Учениците да се ориентират и научат как да работят с часове и минути и да познават часовник със стрелки. 
  2. Да разберат, научат и използват съдружителното свойство на умножението.(в аналогия със съдружителното свойство на събирането)
  3. Да разберат и използват действие Деление.

Околен свят

Урокът  Животните около нас

Важно!!! Уроците по Околен свят да се четат и разказват с помощта на плана от тетрадката за работа в клас.

Английски език

Unit 11 

Предлози за място, изразите There is/There are - Има (нещо го има, намира се някъде)

ФКРУ

Преразказ на разказа "Стара жена" по Валентина Осеева

Подмених разказа от учебна тетрадка № 3 с по-подходящ. Подготвен е лист с помощни материали, на който ще работят учениците.

Важно!!! Поправката на предишния преразказ да е написана!