Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Class Dojo

18.09.2014 19:11
За да се подобри организацията на работата ни и най-вече за да стимулирам активна работа и добро поведение създадох виртуална класна стая в Class Dojo. Забавно е и мисля, че учениците ще го харесат.
Изпратих покани до Вас - родителите по email адреси в пощите или на Facebook акаунтите.