Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Да се подготвим за отбелязване на 19 февруари

11.02.2014 22:40

По случай годишнината от обесването на Васил Левски на 18.02. от 10.00 часа ще посетим Хилендарския метох, където ще вземем участие в Образователна програма "Заветите на Васил Левски" на Регионалния исторически музей. Програмата е с продължителност един учебен час. 

И още:

За часа на класа - Групова работа „Заветите на Левски“

Цел:

Да се запознаят учениците с личността на Васил Левски, делото и заветите му.

Задача:

Класът е разделен на четири групи. Всяка група избра своя отговорник, който ще изпълнява ролята на организатор и координатор на групата. До вторник, 18.02 групата трябва да разпредели  работата между членовете си. За часа на класа във вторник всеки трябва да донесе материалите, върху които е работил или които е намерил и в самия час групите ще работят върху изработването на табло (постер), който да представя личността, делото и НАЙ-ВЕЧЕ ЗАВЕТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ. Работата ще завърши с представяне на групите и тяхната работа.

Оценяване:

Делото на Левски е достойно за уважение и да служи за пример. Затова, а и за да са по-мотивирани за работа учениците, работата на групите ще бъде оценена като бележката ще бъде еднаква за всички участници в групата и ще бъде вписана като оценка по Околен свят. 

Критериите за оценка ще бъдат:

-информативност;

-естетика;

-екипна работа;

-представяне на работата на групата.

Материали за таблото:

Картон, цветни листове или цветен картон, снимки, красиво и вярно преписани Заветите на Левски, рисунки, фотографии и всичко друго, което би могло да направи таблото информативно и естетично издържано.

Внимание! Набран на компютър и принтиран текст не може да се използва за таблото.

Ролята на родителите:

Родителите могат да дават съвети на детето си и да му помогнат при събирането на материалите. Допуска се и да стискат палци на групата, в която е детето им.

Първа група

Втора група

Трета група

Четвърта група

Ангел

Деница

Йоан

Натали

Пламена- отговорник

Теодора

Анелия - отговорник 

Жоро

Кольо - отговорник

Никола К. 

Симона- Изабел

Христиан

Денис

Ивайло

Лора - отговорник

Никола М.

Станимир

Ясен 

Диана - отговорник

Ивет

Мира

Николай

Стефани

Теодор