Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Другите учебни предмети

23.08.2013 15:36

Час на класа (ЧК) – 1 час седмично.

Ще се използва една тетрадка с тесни и широки редове.

-          1 тетрадка за часа на класа (да не се уточнява „работа в клас“)

Музика – 2 часа седмично.

(Дали ще се ползва нотна или учебна тетрадка по музика ще уточни учителят по музика.)

По останалите учебни предмети тетрадки няма да се използват.

Изобразително изкуство (ИИ) – 1.5 часа седмично, разпределени примерно: 1 час седмично – първи срок, 2 часа седмично – втори срок.
Домашен бит и техника – 1 час седмично;
Физическо възпитание и спорт – 2 часа седмично.