Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

График на тестовете за изходящи нива

02.05.2014 16:20

В края на учебната година сме и предстоят тестове за изходящи нива. Публикувам графика за провеждането им. 

Английски език – 10 май (събота)
Български език – 12 май (понеделник)
Околен свят – 15 май (четвъртък)
Математика – 19 май (понеделник)

Моля, осигурете присъствието на детето си в посочените дни.