Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Най-важното от днес

06.01.2014 19:12

Литература:

Четохме отново приказката "Две сестри" на Г. Райчев, но този път със задача да се подготви устен преразказ на третата част от приказката (да се види плана на приказката от тетрадката за работа в клас по литература). 

Опорните думи и изрази, които успяхме да запишем бяха:

профучала шейна, царска корона, буйни елени, златошита шуба

Младата жена попитала коя била тя.

Старицата й отвърнала, че тя е тази, която младата щяла да бъде след дванадесет месеца.

Задача:

- да се довършат (добавят още) опорни думи;

- да се упражни и да се състави устен преразказ на този момент (част от приказката). 

Български език 

Съществителни имена

Определение: Всички думи, които откриваме с въпрос: Какво е това? и пред които можем да поставим думите един, една, едно, много са СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА.

Съществителните имена назовават хора, животни, растения, места, чувства и др.

Д.Р.

Учебник - 32/2 - да се "оправи" обърканото стихотворение.

ТУД - 81/2 и 3

Математика

Множител, множител, произведение

Действието умножение се извършва тогава, когато имаме събиране на еднакви събираеми.

3+3+3=3.3

4.5=20  4 и 5 са множители, а 20 - произведение. Произведение наричаме и израза 4.5

Д.Р. 

Сб., стр. 60 (стр. 59 да се попълва постепенно или когато има свободно време за това)

Препис на зад. 4, 5 и 6