Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Най-важното от днес

08.01.2014 20:16

Български език

Днес беше втория час, в който работихме за разпознаване на съществителни имена. В учебника липсва определение за същ. имена, затова още в понеделник записахме в тетрадката за работа в клас по български език подробно определение. 

Напомням, че когато в уроците (по който и да е учебен предмет) има правило, определение или нещо друго, без което е невъзможно да се разбере и научи учебния материал, то подготовката за следващия час започва с научаване на това правило или определение.

Д.Р.

- Да се довърши работата по учебната тетрадка (стр. 4 и 5);

-ТУД, стр. 82, упр. 5,6 и 7

        стр. 83, упр. 9.         

Домашната работа е за понеделник!

Литература

Започнахме да четем "Василица" на Йосиф Нунев. 

Задача: Да се подготви устен преразказ на текста. (след като се научи да се чете гладко)

Математика

Днес започнахме уроците за таблично умножение с числото 2. В урока няма задачи от ред на действие, но в сборника има, затова в часа решихме и задача 2 от сборника. 

  99 - 9.2 =                          Ако в задачата има умножение или деление и изваждане или събиране но няма скоби, първо се извършва умножението

=99 - 18=                            или делението а после - изваждане или събиране!!!

=81 

Д.Р.

-Да се научи таблицата с 2!

-Сборник, стр. 62, зад. 1,3,6 и 8.

Важно!

Все повече ученици ползват Интернет, затова днес си поговорихме за безопасността когато си on line. Моля, поговорете с тях по този въпрос и вкъщи. Бъдете внимателни и когато публикувате снимки на детето си в социалните сайтове, където много хора ще видят тези снимки.

az-deteto.bg/pravila-za-sigurnost-i-bezopasnost-v-internet-/view.html

Утре е четвъртък - денят