Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Новини от деня :-)

07.01.2014 18:17

Най-важното от днешния учебен ден:

Дадох възможност на няколко ученика да представят книга от двете, които обсъждаме този месец. Прави впечатление колко много от тях (всъщност всички) предпочетоха да кажат гатанка или да направят кратко описание на герой. Някои от гатанките или описанията бяха обмислени и стойностни, но имаше и такива: "Кой е жълт на черни черти?". Естествено, това не може да се приеме като достатъчно. Освен това, задавам въпроси за книгата, така че не е желателно да се "стреля напосоки". 

Литература:

Подготовката за устен преразказ на третата част от приказката "Двете сестри" не беше на необходимото ниво. Няколко ученици се "пробваха", но само Диана се справи успешно със задачата, за което получи отлична оценка. Утре ще работим с ново произведение, но ще отделя поне десет минути за да изпитам няколко ученика (по мой избор, но ще бъдат предимно такива, които имат оценки за поправяне по ФКРУ) за този преразказ. 

Математика:

Днес взехме урока Разместително свойство на умножението 

След пример с разместително свойство на събиране и припомняне на това свойство се въвежда същото и за умножение.

3+4=4+3

3.4=4.3 ------ Ако се разменят местата на множителите, произведението няма да се промени.

Това свойство ще ни свърши много работа, когато учим таблицата, защото като се знае то, ще се разбере защо таблиците с 6, 7, 8, 9 и 10 всъщност не са нищо ново за този, който е научил таблиците с 2,3,4 и 5. 

Д.Р. 

Сборник, стр. 61 с препис на задачи 2,4 и 5.

Английски език

Довършихме работата си по Unit 9. Най-важното от тази група уроци е: названията на стаите в дома, въпросът Къде е? местоименията той и тя.

Важно!!! Новите думи, които са в упражненията, урок, домашна работа да се УЧАТ!!!

Проверих дали всички са попълнили речниците си, каквато задача поставих за ваканцията. Оказа се, че 4 ученика не са си свършили работата а в 2 речника нещата не са както трябва. Надявам се, до този петък всички речници да са наред.

При тетрадките за дом. работа по АЕ се оказа, че преди ваканцията сме приключили с 8 домашни работи по-малко. 

Ясно е, че не може да става дума за добра подготовка ако не се изпълняват изискванията и поставените задачи. 

Д.Р. 

Да се напишат по 10 пъти думите clap (пляскам с ръце) и hand (ръката от китката до върха на пръстите);

Препис на упр. 2 от стр. 38 в учебника.