Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Резултати

19.01.2014 15:36

Резултати от проверката по математика:

Оценка          Брой ученици
6.00 6
5.86 2
5.72 4
5.58 3
5.31 2
5.17 1
5.03 3
4.89 1
4.48 1

Резултати от проверката на домашната работа по литература (кратък писмен преразказ на "Дебел сняг - голям комат" от Г. Марковски)

От 23 ученика в клас:

- 1 ученик не е предал домашна работа и е без тетрадка за работа в клас по литература;

- 3 ученика са без домашна работа;

- 19 ученика с домашна работа като 5 от тях са написали преразказа си за Отличен.