Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Съобщения

05.03.2014 18:09

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че съгласно решение на Педагогически съвет от 27.03 е приета промяна на Правилника за вътрешния ред на училището. Според съществуващия Закон за народната просвета и Правилника на училището учениците нямат право да използват по време на учебните часове мобилните си телефони. 

Новото е, че учениците трябва да изключват и слагат в специална кутия на бюрото на учителя телефоните си преди началото  и могат да си ги вземат обратно след края на учебния час .

Относно График за ползване на физкултурен салон:

За оставащите месеци до края на учебната година ще използваме физкултурния салон по следния ред:

През месеците март и май ще влизаме във физкултурния салон само първи час в четвъртък. В сряда ще оставаме в класната стая за "тихи игри"(При добро време ще провеждаме часовете навън в редовното им време). 

През месец април ще бъдем в салона в сряда - първи час и в четвъртък - четвърти час.

Моля, осигурете подходящо облекло, цвички или гуменки за часовете във физкултурния салон. Закъсненията за първи час в дните, когато има първи час ФВС са нежелателни, защото след като тръгнем за салона класната стая остава заключена, закъснелите остават без подходящи обувки и седят на скамейката в салона по време на целия час.