Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Важното от седмицата

10.01.2014 19:24

Целите ни за изминалата седмица бяха:

Математика - таблицата с умножение с 2. Разбрахме, че таблицата може да се учи и със забавление;
Български език - да се разпознават успешно съществителните имена сред другите части на речта;
Английски език - предлозите за място in, on, near. Ще ни помага нещо, което правим с ръцете си. Поискайте от детето си да ви покаже.
www.youtube.com/watch?v=m7v3yxXPPjM <- тук е малко по-сложно.