Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

За часа по музика в петък

19.02.2014 21:56

Поставена е задача да се научат текстовете на две песни - "Родина" по текст на Младен Исаев и "Радецки" с текст на Иван Вазов. 

Публикувам текстовете и клипове с песните, за да могат учениците да се подготвят за часа.

Родина
текст Младен Исаев

Високи, сини планини,
реки и златни равнини,
небе като от коприна —
това е моята родина!

Обичам таз земя голяма,
тъй както си обичам мама,
тук мила ми е всяка птица
и всяка мъничка тревица.

Обичам българските думи,
що слушам по поля и друми,
обичам хубавите песни
и приказките ни чудесни.

Когато гледам планините
и слушам как шумят реките,
в шума на Рила и Пирина
аз чувам моята Родина.

 

Радецки
текст Иван Вазов

Тих бял Дунав се вълнува,
  весело шуми
и "Радецки" гордо плува
  над златни вълни.

Но кога се там съзирва
  Козлодуйски бряг,
в парахода рог изсвирва,
  развя се байряк.

Млади български юнаци
  явяват се там,
на чела им левски знаци,
  в очите им плам.

Горд отпреде им застана
  младият им вожд -
па каза на капитана
  с гол в ръката нож:

- Аз съм български войвода,
  момци ми са тез,
ний летиме за свобода
  кръв да лейме днес.