Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Задачи до края на първата учебна седмица и още нещо ;-)

15.09.2014 18:20

Да се подвържат и надпишат всички тетрадки и учебници;

  • Да се донесе попълнен от родител Въпросник с информация за дневника на класа;
  • До петък да се донесат:
  • Читателския дневник от лятото;
  • Сборника Голямата ваканция (той беше „по желание“, затова да се донесе ако има такъв и по него е работено :-);
  • Ако има други сборници или помагала, по които е работено;
  • Да се попълни и донесе Ученическата книжка.

И още съобщения:

  • На 24.09. (сряда) от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за запознаване с Правилника на вътрешния ред в училището и организационни въпроси.
  • През първия срок часът за консултации ще бъде в четвъртък от 12:25 до 13:05 ч. за първа смяна и от 17:55 до 18:35 ч. за втора смяна.
  • Допълнителният час по физическо възпитание и спорт (ДФВС) за тази учебна година е планиран като Модул Туризъм (по 2 или 4 часа), като 4 часа има през месеците ноември, януари и април. Първите два часа Туризъм ще проведем на 26.09. след 5 учебен час. На родителската среща ще коментираме възможността някои от часовете по ДФВС да се провеждат в  събота.
  • През втората и третата учебни седмици (23.09 – 04.10) ще проведем тестовете за входящо ниво за трети клас.