Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Речник

level - ниво
addition - събиране
substraction - изваждане
multiplication - умножение
division -  деление
mixed - смесено
math -математика
magician - магьосник
answer - отговор, отговори
question - въпрос
 
Please, click in the box bellow and enter your name.
Моля, кликни в кутийката отдолу и въведи(напиши) името си.

Онлайн ресурси за обучение

Кликни върху картинката, за да играеш.
 
 
 
 
 
Виртуален кабинет по математика
 
 
 
Тренажор за умножение (Multiply)
Може да се избере ниво - 1, 2 или 3 а също и да се включи часовник за отмерване на скоростта при решаване на задачите. Освен умножение може да се тренира и деление (Divide).