Търсене

За връзка

Втори "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Онлайн ресурси за обучение

Виртуален кабинет по математика
 
Тренажор за умножение (Multiply)
Може да се избере ниво - 1, 2 или 3 а също и да се включи часовник за отмерване на скоростта при решаване на задачите. Освен умножение може да се тренира и деление (Divide).